Skip to main content

Οδηγός Κωφών Μοντέλων Ρόλου: Από Κωφούς για Κωφούς


SignLinks

Σχετικά με αυτό το μάθημα

Ο Οδηγός Κωφών Μοντέλων Ρόλου: Από Κωφούς για Κωφούς έχει γίνει ένα εργαλείο για την εκπαίδευση των Κωφών ενηλίκων ως επαγγελματιών για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ακουόντων και Κωφών ενηλίκων (επαγγελματίες, μέλη της οικογένειας, συνάδελφοι) να εργάζονται και να συνεργάζονται με Κωφά άτομα από τα πρώτα χρόνια της ζωής των μέχρι το ενηλικίωσή τους.

Ο Οδηγός περιέχει επαρκείς προσωπικές εμπειρίες και πληροφορίες για τις αναπτυξιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές και γλωσσικές ανάγκες των Κωφών. Ο Οδηγός απευθύνεται σε Κωφούς ενήλικες, μέλη της κοινότητας των Κωφών που πρόκειται να εκπαιδευτούν ως πρότυπα Κωφών για την υποστήριξη άλλων Κωφών ενηλίκων, μέσω των παραδειγμάτων τους.

Σκοπεύει να προσφέρει πρακτικές γνώσεις στους Κωφούς για την προώθηση της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.

Η ανάπτυξη του Οδηγού περιλαμβάνει αυτές τις αρχές:


Συνεργασία με την Κοινότητα.


Η μάθηση μπορεί να εμπλουτιστεί μέσω της πλήρους συμπερίληψης μελών της κοινότητας. Κωφοί Μοντέλα Ρόλων από την κοινότητα των Κωφών φέρουν εμπειρογνωμοσύνη και προοπτικές από τη ζωή τους και τις εμπειρίες τους για να βελτιώσουν τη μάθηση των μελών του Κόσμου των Κωφών.

Η συνεργασία και η επαφή με εμπειρογνώμονες από την κοινότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν μαθαίνουμε για συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια για να αποφύγουμε την προσβολή ή την εσφαλμένη παρουσίαση της κουλτούρας Κωφών ή και των μελών της κοινότητας. Η συνεργασία των μελών της κοινότητας ενισχύει τη σχεσιακή μάθηση. Δηλαδή, αυτοί που εμπλέκονται στην εκπαίδευση μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ιδεών και δημιουργούν το υλικό διδασκαλίας και μάθησης από κοινού.


Εκτιμώντας την ποικιλομορφία

Ο Οδηγός υποστηρίζει τη συμπερίληψη, τη δικαιοσύνη και την προσβασιμότητα για όλους.
Οι προτεινόμενοι πόροι αντικατοπτρίζουν την ευαισθησία στην ποικιλομορφία και ενσωματώνουν θετικές αναπαραστάσεις ρόλων. Το περιεχόμενο καλύπτει τις ποικίλες κοινωνικές και επικοινωνιακές ανάγκες των ενηλίκων, ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή και την ένταξη. Ο Οδηγός δίνει φωνή σε όλα τα μέλη της κοινότητας των Κωφών.

Χαρακτηριστικά του Οδηγού

Ο Οδηγός περιέχει δυο ενότητες που καλύπτουν τα κύρια θέματα:

  1. Η Θεωρία των Ταυτοτήτων: Οι Κωφοί ως πρότυπα
  2. Οι ιστορίες των προτύπων

Ο Οδηγός περιλαμβάνει, ενδεικτικά, πληροφορίες για θέματα σχετικά με τον κόσμο των Κωφών και ζώντας στον κόσμο των ακουόντων:
  • Τα αναπτυξιακά, γνωστικά, κοινωνικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά / δεξιότητες και ικανότητες των Κωφών,
  • Δεξιότητες επικοινωνίας που αναπτύσσουν Κωφοί ενήλικες,
  • Deaf adults developing communication skills,
  • Η κοινότητα των Κωφών
  • Σχέσεις μεταξύ του κόσμο των Κωφών και του κόσμου των ακουόντων
  • Ένταξη και πολιτιστική ανταλλαγή και στους δύο κόσμους.

Απαιτήσεις

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση για την Κώφωση, τους Κωφούς Μοντέλα Ρόλου και την Νοηματική Γλώσσα. Ελάτε μαζί μας και γίνετε μέρος της αλυσίδας του Sign Links.

Προσωπικό Μαθήματος

Course Staff Image #1

Ευανθία Πλαχούρα

Η Ευανθία Πλαχούρα είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, και εργάζεται στο Υπουργείο Παιδείας από το 2009. Από το 2020 εργάζεται ως αποσπασμένη υπάλληλος στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο της Θεσσαλονίκης. Ασχολείται εντατικά με τα δρώμενα της Κοινότητας των Κωφών, έχει υπάρξει γραμματέας της Επιτροπής Νεολαίας Κωφών της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, μέλος του Αθλητικού Ομίλου Κωφών και είναι αντιπρόεδρος στον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών. Είναι κωφή διερμηνέας, και συνεργάζεται στο πρόγραμμα «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού» ως Διερμηνέας – Μεταφράστρια, από το 2019. Έχει συνεργαστεί στο πρόγραμμα του Erasmus+ “Pame Samothraki” ως Διερμηνέας Διεθνούς Νοηματικής. Είναι συνεργάτης στο διακρατικό πρόγραμμα Erasmus+ “Deaf Adults as Role models for the Hearing World: Links of the Same Chain” “Sign Links”. Είναι ηθοποιός του Θεάτρου Κωφών Ελλάδος από το 2002, και μια εκ των διαχειριστών του από το 2009. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτικός Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, και προετοιμάζει εκπαιδευόμενους διερμηνείς ΕΝΓ για την πιστοποίησή τους ως επαγγελματίες. Μέσα σε όλα αυτά, κύριο ενδιαφέρον της είναι η εκπαίδευση των κωφών και οικειότητά τους με την Ελληνική γραπτή γλώσσα.

Παρακολούθηση και συμμετοχή

H παρακολούθηση του μαθήματος είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους και με τη συμμετοχή σας αποκτάτε πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βίντεο, κείμενα, άρθρα, ασκήσεις και εργασίες).

Βεβαίωση Συμμετοχής και Παρακολούθησης


Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Επιτυχής ολοκλήρωση σημαίνει ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων ανεξάρτητης μελέτης του μαθήματος και ο μέσος όρος τελικής συμμετοχής σας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 60%.

Η απαίτηση ανεξάρτητης μελέτης είναι τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες: Η συμμετοχή στα Εργαστήρια Πρακτικής Άσκησης, η συμμετοχή στην ανάπτυξη Βιβλίων Νοηματικής και υλικών για τους γονείς, το Τελικό Συνέδριο, η ανάπτυξη του "Γίνε και εσύ Κωφός Πρότυπο!" ή μια εργασία πεδίου της επιλογής σας που συμφωνείται με το προσωπικό του μαθήματος.

Enroll